Asal Mula Pura Besakih

Diposting oleh Januarta Buda pada 10:14, 25-Nov-12

ThumbnailInilah asal mulanya ada Besakih, sebelum ada apa-apa hanya terdapat kayu-kayuan serta hutan belantara di tempat itu, demikian pula sebelum ada Segara Rupek (Selat Bali). Pulau Bali dan pulau Jawa dahulu masih menjadi satu dan belum dipisahkan oleh laut. Pulau itu panjang dan bernama Pulau Dawa. Di Jawa Timur yaitu di Gunung Rawang (sekarang dikenal dengan nama Gunung Raung) ada seorang... [Baca selengkapnya]

Macam Macam Hari Suci Galungan

Diposting oleh Januarta Buda pada 07:40, 25-Nov-12

ThumbnailGalunganpun terdapat beberapa macam, yaitu A. Galungan Di dalam lontar Sundarigama menyebutkan pada Buda Kliwon wuku Dungulan disebut hari raya Galungan. B. Galungan Nadi Apabila Galungan jatuh pada bulan Purnama disebut Galungan Nadi, umat Hindu melaksanakan tingkatan upacara yang lebih utama. Berdasarkan Lontar Purana Bali Dwipa bahwa Galungan jatuh pada sasih kapat (kartika) tanggal 15 (purnama) tahun 804 saka Bali bagaikan lndra Loka ini... [Baca selengkapnya]

Satua Bali - I Ubuh

Diposting oleh Januarta Buda pada 20:46, 24-Nov-12

ThumbnailAda tuturan satua, anak ubuh. Nu cerik suba kalahina mati baan meme bapanne. Ento krana ia adanina I Ubuh. I Ubuh ajaka teken pekakne. Geginan pekakne sai-sai makena bubu ka tukade. I Ubuh demen pesan nutug anak makena bubu. Wireh sai maan udang, sayan demen ia nutug pekakne. Jani, I Ubuh suba matuuh sawatara nem tiban. Ajahina ia ngulat bubu teken pekakne.... [Baca selengkapnya]

Satua Bali - I Belog

Diposting oleh Januarta Buda pada 20:32, 24-Nov-12

ThumbnailAda katuturan satua anak belog. Baan belogne ia adanina I Belog. Sedek dina ia tondena meli bebek ka peken teken memene. Ditu lantas ia nyemakin memene pis. Lantas memene buin ngomong, kema jani cai engal-enggal ka peken, terus meli be dadua di tongos dagang bebeke. Disubane I Belog neked di peken, kema-mai ia ninggalin dagang bebek sakewala ia ngenjuhang pipis dasa tali... [Baca selengkapnya]

Hari Suci Galungan

Diposting oleh Januarta Buda pada 20:02, 24-Nov-12

ThumbnailGalungan adalah hari raya suci Hindu yang jatuh pada Buda Kliwon Dungulan berdasarkan hitungan waktu bertemu sapta wara dan panca wara. Umat Hindu dengan penuh rasa bhakti melaksanakan rangkaian hari raya suci Galungan dan Kuningan dengan ritual keagamaan. Menurut lontar Purana Bali Dwipa disebutkan : "Punang aci galungan ika ngawit bu, ka, dungulan sasih kacatur tanggal 25, isaka 804, bangun indra bhuwana... [Baca selengkapnya]

Sinopsis Geguritan Sang Cangak

Diposting oleh Januarta Buda pada 08:11, 23-Nov-12

ThumbnailDiceritakan seekor burung yang sangat licik dan sangat pandai membuat akal, yang bernama Sang Cangak. Pada suatu hari, dia menyamar sebagai pendeta memakai pakaian serba putih. Dia berpura-pura baik dan tidak akan memangsa ikan lagi. Para ikan merasa curiga dan bertanya kepada Sang Cangak. Mulailah Sang Cangak membuat cerita bohong, hingga para ikan percaya kepadanya. Kemudian Sang Cangak berbohong lagi, bahwa... [Baca selengkapnya]

Cerita Mayadenawa Latar Belakang Rahinan Galungan

Diposting oleh Januarta Buda pada 06:24, 23-Nov-12

ThumbnailBagi masyarakat Bali, Hari Galungan punya cerita sendiri. Jaman dahulu tersebutlah seorang Raja keturunan Raksasa yang sangat sakti dan berkuasa bernama Mayadanawa. Dengan kesaktiannya, Mayadenawa mampu berubah wujud menjadi apa saja. Mayadenawa menguasai daerah yang luas meliputi Makasar, Sumbawa, Bugis, Lombok dan Blambangan. Raja ini terkenal kejam dan tidak mengijinkan rakyatnya untuk memuja dewa serta menghancurkan semua pura yang ada. Rakyat tidak... [Baca selengkapnya]

Satua Bali - I Sugih Teken I Tiwas

Diposting oleh Januarta Buda pada 19:47, 22-Nov-12

ThumbnailAda tuturan satua I Sugih teken I Tiwas . I Sugih ia sugih pesan, nanging demit. Tur ia iri ati, jail teken anak lacur. Liu anake tusing demen teken I Sugih. I Tiwas buka adane tiwas pesan, nanging melah solahne, tusing taen jail teken timpal. Sai-sai I Tiwas ka alase ngalih saang lakar adepa ka peken. Nuju dina anu I Tiwas... [Baca selengkapnya]

Rangkaian Hari Suci Galungan Dan Kuningan

Diposting oleh Januarta Buda pada 19:04, 22-Nov-12

ThumbnailPeringatan Hari Galungan sebenarnya sudah dimulai beberapa hari sebelum Galungan dan berakhir beberapa hari setelah Kuningan. Galungan minus 6, hari Kamis (Wrespati) Wage wuku Sungsang, disebut Sugimanek (Sugihan) Jawa , adalah hari kedatangan para Dewa ke Bumi. Pada hari ini umat melakukan upacara ditujukan kepada para Dewa dan luluhur. Galungan minus 5, hari Jumat (Sukra) Keliwon Sungsang, disebut Sugimanek (Sugihan) Bali ,... [Baca selengkapnya]